Návrat na obsah    
 

0br.12 Dámský účes z ranného, středního a pozdního 14. století

0br.13 Pánské pokrývky hlavy
 

0br.14 Obuv vyšších vrstev

0br.15 Rukavice 14. století
 

Měšťanstvo (1307-1399) kopírovalo dvorské oděvy, jen změnilo materiál. Navíc měly svrchní šat heuke (huke) odpovídající vlastně cyclas. Tabard byl obdobný oděv s tím rozdílem, že dosahoval ke kolenům. Byl oblíbený od konce 13. stol až do 14. stol. Ženy minimálně od této doby znají zástěru.

 

 

0br.17 Dámy v surcote a v plášti. Na hlavách kruseler
 

 
 

0br.16 Ženy střední, nižší třídy a rolnice
 

0br.18 Měšťan, kupec a rolníci
 
Histrorie odívání - 14.stol, část 3.
Copyright Martina a Martin Hřibovi © 2006
Histrorie odívání - 15.stol, část 1.