Návrat na obsah    
The Luttrrel Psalter, ranné 14. století, z knihy The Luttrell psalter, J. Backhouse, 1989, The British Library
nahoře tři králové a pastevci (f.87 verso), dole péče o ovce (f.163 verso)
O stánku zpět
Copyright Martina a Martin Hřibovi © 2006