Návrat na obsah    
Mentieka a dolman Juraje Thurzy, první pol. 17.stol, Oravské museum P.O.Hviezdoslava, Dolný Kubín, In: L.Pechová, UHORSKÝ ODEV V 16. A 17. STOROČÍ – ŠĽACHTICKÝ A VOJENSKÝ ODEV, 2011
Mentieka a dolman Juraje Thurzy, první pol. 17.stol, Oravské museum, Dolný Kubín,
In: L.Pechová, Uhorský odev v 16. a 17.stol , 2011, dipl. práce
O stánku zpět
Copyright Martina a Martin Hřibovi © 2006